În vederea limitării răspândirii COVID-19, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a luat o serie de măsuri. Astfel, începând cu data de 09.03.2020 se interzice accesul tuturor aparţinătorilor pe secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

 Aparţinătorii care se prezintă pentru cazurile de deces vor fi preluaţi de la registratura spitalului şi însoţiţi de către personalul medical auxiliar, în vederea obţinerii documentelor necesare în astfel de cazuri.

Aparţinătorii care aduc medicaţie cronică sau alte materiale de igienă personală pacienţilor internaţi, se vor prezenta la poarta de urgenţă unde le vor preda personalului medical auxiliar de pe secţiile unde sunt internaţi bolnavii. Comunicarea cu secţiile se va face pe numărul de contact existent la poarta de urgenţă, pentru fiecare secţie.

Informarea aparţinătorilor cu privire la starea de sănătate a pacienţilor se va face telefonic de la poarta de urgenţă, pe numărul de telefon pus la dispoziţie pe fiecare secţie.

Internările în regim spitalizare de zi, precum şi în regim de spitalizare continuă (programate), se vor efectua în Ambulatorul de specialitate, iar pacienţii vor fi însoţiţi pe secţii de către personalul medical auxiliar aferent secţiei respective.

Intrarea persoanelor civile în unitatea sanitară se va face numai pe baza legitimaţiei care să ateste calitatea de angajat al spitalului sau a carnetului de voluntar.

Studenţii (cu excepţia studenţilor voluntari) vor avea acces numai în zona Amfiteatrelor 1, 2 şi 3 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

 

Biroul de presă