Conducerea Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Târgu-Mure� premiaz� angaja�ii Spitalului Clinic Jude�ean Mure�. Aceast� ac�iune de motivare financiar� a personalului cedat cu data de 1 septembrie 2008 Spitalului Clinic Jude�ean Mure�, vine în urma meritelor profesionale realizate în comun, de c�tre angaja�ii celor dou� unit��i sanitare pe trimestrul II al anului 2008.

Premiile de 2% sunt acordate pe acela�i principiu aplicat �i angaja�ilor Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Târgu Mure�.