CONCURENÞÃ PE POSTURILE DE LA SPITAL, CA LA ADMITERE LA MEDICINÃ PE VREMURI 

           Interes mare pentru posturile scoase la concurs de Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Tîrgu-Mureº: 389 de persoane ºi-au depus dosarele pentru cele 56 de posturi scoase la concurs de cãtre conducerea Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Tîrgu-Mureº, pentru acest început de an. Perioada de înscriere a fost 24.12.2013-15.01.2014, iar examinãrile sunt programate începând cu data de 7 februarie ºi constau în probe practice ºi teoretice (scris ºi oral). Procedurile de concurs, precum ºi bibliografia ºi tematica pentru fiecare specializare în parte au fost publicate pe site-ul instituþiei www.spitjudms.ro.

          

              Pentru noi ca echipa a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Tîrgu-Mureº, numãrul mare de dosare depuse, 389 pentru cele 56 de posturi scose la concurs în acest început de an, adicã în medie 7 candidaþi pe un loc, dovedeºte încã o datã cã existã un foarte mare interes din partea celor care au pregãtire în domneiul sanitar ºi în domeniul administrativ, de a face parte din marea familie a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Tîrgu-Mureº. Cu toate cã în ultimii ani s-a tot vorbit despre exodul personalului medical românesc spre alte þãri, ne bucuram cã existã personal care doreºte sã rãmânã ºi sã lucreze în sistem. Iar concurenþa ne ajutã sã alegem oamenii cei mai buni, devotaþi meseriei ºi cu vocaþie pentru un domeniu care necesitã multã omenie. Avem nevoie de oameni bine pregãtiþi, dornici sã punã umãrul la reforma sistemului medical ºi sã ajungem ca serviciile medicale oferite sã fie de cea mai înaltã calitate, aºa cum ne-am propus. Avem în derulare proiecte medicale importante, care vor contribui la dezvoltarea Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Tîrgu-Mureº ºi la îmbunãtãþirea actului medical.”  A declarat managerul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Tîrgu-Mureº, dr. Ovidiu BUTUC.