Dr. OVIDIU BUTUC, managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Mure� a dispus efectuarea unei anchete la nivelul loca�iilor unde a fost utilizat� a�a de sutur� chirurgical� produsa de firma Shandong Velgao Group Medical Polzmer din China �i a sistat imediat utilizarea acesteia. Prin discu�ii cu medicii coordonatori/ asistentele �efe ale blocurilor operatorii, s-a verificat dac� au fost utilizate aceste tipuri de fire de sutur� la interven�iile chirurgicale in cursul acestui an, precum �i apari�ia/ existen�a unor cazuri de infec�ii postoperatorii, supura�ii, reac�ii febrile sau alte manifest�ri la pacien�ii la care a fost utilizat� aceast� a��.

Constat�ri:
Clinica Obstetric� -Ginecologie I:
S-a primit în data de 15.08.2008 o cantitate de 5820 buc��i fire de catgut avand firma producatoare Shandong Velgao Group Medical Polzmer din Republica China. Dintre acestea au fost utilizate 3716 fire la un num�r de 314 interven�ii chirurgicale, atat ginecologice cat �i obstetricale ( opera�ii cezariene precum �i na�teri fiziologice). Pentru restul de 2104 fire de sutur� a fost interzis� utilizarea lor, ca urmare a primirii adresei din partea conducerii spitalului.
În urma utiliz�rii acestor fire, nu s-au semnalat cazuri de infec�ii postoperatorii, supura�ii, reac�ii febrile în lunile august �i septembrie, pan� la aceast� dat�.
De men�ionat faptul c� au fost utilizate concomitent, în aceea�i perioad� de timp �i fire de catgut de alt� provenien�a (Germania ).
Clinica Urologie:
La nivelul blocului operator Urologie au fost primite în perioada martie – august 2008 o cantitate de 170 cutii cu fire de catgut produse de firma mai sus men�ionata. Dintre acestea s-au folosit 21 de cutii cu fire în aproximativ 250 interven�ii chirurgicale
Nu au fost semnalate cazuri de infec�ii postoperatorii, supura�ii, reac�ii febrile la pacien�i ca urmare a utilizarii acestor fire.
Clinica O.R.L.:
Blocul operator ORL a utilizat în cursul acestui an fire de catgut de la firma respectiv� ( în cursul lunii iulie s-au primit 144 seturi de aceast� provenien��). La un numar de 1252 de interven�ii chirurgicale s-au folosit fire de catgut pentru sutur�, îns� au fost utilizate concomitent, în aceeasi perioad� de timp �i fire de catgut de la alte dou� firme produc�toare ( de provenien�� Germania, precum �i de la o alt� fima chinezeasc�). Din eviden�e nu reiese ce tip de catgut s-a utilizat la fiecare opera�ie.
Conform afirma�iilor medicului coordonator al blocului operator nu au fost semnalate cazuri de infec�ii postoperatorii, supura�ii, reac�ii febrile la pacien�i ca urmare a utiliz�rii acestor fire.
Nu s-a înregistrat nici un caz de infec�ie nozocomial� în cursul acestui an.
Clinica Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala:
În lunile februarie, martie �i august 2008, s-au primit 40 de cutii cu fire de sutur�, din care s-au folosit 19 cutii la un numar de 42 de interven�ii chirurgicale.
Diferen�a de 21 de cutii cu catgut au fost stocate ca urmare a adresei conducerii.
Nu au fost semnalate cazuri de infec�ii postoperatorii, supura�ii, reac�ii febrile la pacientii ca urmare a utilizarii acestor fire.
Blocul operator nr.I ( Chirurgie I, Chirurgie II, Ortopedie I, Neurochirurgie Ortopedie I si Chirurgie Plastica)
Nu s-au utilizat în cursul anului 2008 fire de catgut de la firma respectiv�.
Blocul operator Chirurgie pediatrica:
Nu s-au utilizat în cursul anului 2008 fire de catgut de la firma respectiv�.

Clinica Ortopedie II
Nu au fost utilizate fire de catgut de la aceast� firm� în cursul anului curent.
Pacien�ii Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tg-Mure� se afl� în maxim� siguran��, dup� cum reiese �i din cele relatate anterior, nu s-a înregistrat nici un caz de infec�ie, �i nici alte reac�ii adverse nu au fost semnalate în aceast� perioad�.

 

MANAGER
DR.OVIDIU BUTUC