COMUNICAT DE PRES�-SALA GIMNASTICA PEDIATRIE

 

         Clinica de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� are, începând de ast�zi o sal� proprie de gimnastic� –

                                                                                                                        05.02.2009

Clinica de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� are începînd de ast�zi, 05 februarie 2009, o sal� modern� de gimnastic�. Prof. dr. Despina Baghiu �eful Clinicii de Pediatrie a inaugurat ast�zi sala de gimnastic� în prezen�a medicilor din cadrul clinicii �i a reprezentan�ilor organiza�iilor neguvernamentale care au sprijinit acest proiect. Prof dr. Despina Baghiu a mul�umit conducerii Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� pentru sprijinul acordat în finalizarea acestui proiect precum �i Asocia�iei „Împreun� pentru copiii cu cancer” �i Funda�iei „Nagy Barbala”. Conform �efului clinicii aceast� sal� de gimnastic� este unic� în cadrul unei clinici de pediatrie din România.

Copiii interna�i în Clinica de Pediatrie, pot începând de ast�zi s� fac� exerci�ii fizice în sala de gimnastic�, sub supravegherea unui specialist în recuperare. Copiii cu afec�iuni oncologice au nevoie de mi�care, într-un mod organizat, dup� un program pentru c� ace�tia sunt interna�i în spital pentru perioade lungi de timp. De asemenea exerci�iile fizice sunt foarte importante �i pentru copiii care sufer� de hemofilie datorit� efectelor sechelare ale aceste boli la vârsta adult�. Medicii Clinicii de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� sunt convin�i c� aceast� sal� de gimnastic� îi va ajuta mult pe copiii interna�i aici.

Sala de gimnastic� va putea fi accesat� �i de mamele care se afl� în Clinica de Pediatrie al�turi de copiii interna�i aici.