COMUNICAT DE PRES� – PROTOCOALE TERAPEUTICE

                                                                                               

09.02.2009

 

 

Conducerea Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a publicat, pe pagina sa de internet, http://www.spitjudms.ro/ protocoalele terapeutice pentru profilele medicale �i chirurgicale  din cadrul spitalului. Astfel propunerile conducerii privind implementarea acestor protocoale terapeutice, conform modelelor interna�ionale, au fost supuse dezbaterii publice, Medicii care activeaz� în cadrul celor 30 de clinici �i sec�ii ale Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� au fost invita�i pe aceast� cale s� transmit� comentariile �i sugestiile lor (pe adresa de e-mail: protocoale@spitjudms.ro) cu privire la aceste protocoale pentru a le aduce la forma optim�.

Conducerea Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� inten�ioneaz� s� implementeze la nivelul clinicilor �i sec�iilor sale protocoale de colaborare conform modelelor interna�ionale agreeate de Uniunea European�.