COMUNICAT DE PRES�- PRELEVARE ORGANE

 

05.02.2009

 

Medicii tîrgumure�eni de la Clinicile Chirurgie II, ATI �i Clinica de Chirurgie Plastic� din cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� din Tîrgu – Mure�, al�turi de echipe de medici de la Institutul Clinic Fundeni din Bucure�ti �i Institutul de Urologie �i Transplant Renal din Cluj Napoca au efectuat o opera�ie de prelevare de organe. Opera�ia a început în jurul orei 19,00 la Clinica de Chirurgie II a Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�.

Moartea cerebral� a donatorului (de sex masculin, în vârst� de 46 de ani) a fost confirmat� ast�zi 05.02.2009, a treia zi dup� ce acesta a suferit un traumatism cranio cerebral.  

Familia acestuia �i-a dat acordul pentru prelevarea de organe. Au fost prelevate ficatul, rinichii �i pielea donatorului. Rinichii vor fi transporta�i la Institutul de Urologie �i Transplant Renal din Cluj Napoca, ficatul la Institutul Fundeni din Bucure�ti, iar pielea la Spitalul Clinic de Urgen�� pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucure�ti.