COMUNICAT DE PRES� ANCHETA ORL

                                                                                                                                    02.02.2009

 

Conducerea Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� (SCJU) Tîrgu – Mure� a dispus constituirea unei comisii care va efectua verific�ri interne vizând cazul copilului în vârst� de trei ani decedat la o s�pt�mân� dup� ce a fost supus unei interven�ii chirurgicale la Clinica ORL.

Conducerea SCJU Tîrgu – Mure� nu a fost sesizat� în mod oficial cu privire la acest caz de c�tre apar�in�torii pacientului decedat. Ace�tia au depus o plângere la Colegiul Medicilor Mure�, unde este în derulare o anchet�. Ca urmare a plângerii depuse la Colegiul Medicilor, SCJU Tîrgu – Mure� s-a autosesizat �i a început procedurile pentru verific�ri interne.

Conducerea SCJU Tîrgu – Mure� va face publice aspectele relevate în urma verific�rilor pe care membri comisiei le vor începe astazi 2 februarie 2009.