COMUNICAT DE PRES�

 

 Angaja�ii Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� vor beneficia de plata celui de al treisprezecelea salariu, aferent anului 2008. Prima tran��, de 50 la sut� a fost pl�tit� în cursul lunii ianuarie, urmând ca a doua tran�� s� fie pl�tit� în luna aprilie. De plata celui de al treisprezecelea salariu vor beneficia to�i cei care au avut calitatea de angaja�i ai SCJU Tîrgu – Mure� în cursul anului 2008, inclusiv cei a c�ror calitate contractual� a încetat. Cei care în cursul anului 2008 au fost angaja�i ai SCJU Tîrgu – Mure� vor beneficia de plata celui de al treisprezecelea salariu, integral, în cursul lunii mai 2009.

Aceste etapiz�ri sunt necesare datorit� efortului financiar considerabil pe care conducerea spitalului le face pentru plata acestor drepturi salariale, având în vedere num�rul mare de angaja�i (peste 3.500), în condi�iile actuale de criz�.