Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa si practica la concursul pentru ocuparea unui numar de 5 posturi temporar vacante la Sectia Clinica Gastroenterologie si Laborator Explorari Functionale poate fi accesat aici.
Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa si practica la concursul pentru ocuparea unui numar de 7 posturi temporar vacante la Sectia Chirurgie Vasculara si Sectia Clinica Chirurgie Generala I poate fi accesat aici.