Tabelele nominale cu punctajele obținute la examenele de promovare pentru 5 posturi registrator medical debutant în registrator medical și 4 posturi registrator medical în registrator medical principal, se pot vizualiza aici.