Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant de sef formatie Paza – Pompieri poate fi accesat aici.