Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate in cadrul Biroului Achizitii Publice si Contractare poate fi accesat aici.