Tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de infirmier la Secția Clinică Neurologie II, se poate vizualiza aici.