Tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă la concursul de ocupare a 3 posturi temporar vacante de asistent medical generalist ( 2 posturi asistent medical generalist – Secția Clinică Neurologie II, 1 post asistent medical generalist – Secția Clinică Neurologie I), se poate vizualiza aici.