Tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de inspector de specialitate la Biroul Organizare – Serviciul Resurse Umane, se poate vizualiza aici.