Tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de persoanele participante la concursul de ocupare a 38 posturi vacante de infirmieri, se poate vizualiza aici.