Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate la Birou Achizitii Publice si Contractare, poate fi accesat aici.