Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical la Serviciul Evaluare, Statistica Medicala – Ambulatoriu Integrat Copii, poate fi accesat aici.