Tabelul nominal cu punctajul obţinut la proba interviu a concursului de ocupare a unui post vacant de Consilier juridic la Compartiment juridic, se poate vizualiza aici.