Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba interviu a concursului de ocupare a unui post vacant de Auditor II – economist la Compartiment audit, se poate vizualiza aici.