Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba scrisă la concursul de ocupare a unui post vacant de registrator medical la Serviciul evaluare statistică medicală, se poate vizualiza aici.