Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba scrisă la concursul de ocupare a unui post vacant de Consilier juridic I la Compartiment juridic, se poate vizualiza aici.