Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba scrisă la concursul de ocupare a 3 (trei) posturi vacante de portar Formația – pază – pompieri, se poate vizualiza aici.