Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba scrisă la concursul de ocupare a 3 (trei) posturi vacante de asistent medical specialitatea radiologie – Compartiment radiologie intervențională, se poate vizualiza aici.