Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba interviu – susținerea proiectului de management la concursul de ocupare a 8 posturi șef secție/șef laborator, se poate vizualiza aici.