Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba interviu la concursul de ocupare a unui post vacant de registrator medical – Serviciul evaluare statistică medicală – Secția clinică obstetrică ginecologie, se poate vizualiza aici.