Tabelul nominal cu punctajul la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de electrician si 2 posturi temporar vacante de liftier la Serviciul Tehnic poate fi accesat aici.