Tabelul nominal cu persoanele înscrise și admise la concursul de ocupare a unui post vacant de Auditor II – economist la Compartiment audit, se poate vizualiza aici.