Tabel nominal cu persoanele admise la selecția dosarelor, având în vedere anunțul de angajare personal privind ocuparea fără concurs, a 3 posturi vacante/temporar vacante de medic specialist – specialitatea medicină internă la Secția clinică medicină internă I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 coroborat cu art. 27 din Legea nr. 55/2020