Tabelul nominal cu media finala a candidatilor la concursul pentru ocpuarea 2 posturi vacante de muncitori necalificati la Serviciul administrativ – transport poate fi accesat aici