Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocuparea a unui post temporar vacant de asistent medical generalist la Secția clinică chirurgie generală I, se poate vizualiza aici.