Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post vacant de registrator medical la Serviciul evaluare statistică medicală – Secția clinică obstetrică – ginecologie, se poate vizualiza aici.