Tabelul nominal cu media finală obţinută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post vacant de operator calculator, se poate vizualiza aici.