Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post vacant de Consilier juridic IA la Compartiment juridic se poate vizualiza aici.