Tabel nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post vacant de Consilier juridic I la Compartiment juridic, se poate vizualiza aici.