Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post vacant de asistent medical generalist la Ambulatoriul de specialitate stomatologie, se poate vizualiza aici.