Tabel nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de infirmier la Secția Clinică Neurologie II, se poate vizualiza aici.