Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de asistent medical la Secția clinică reumatologie, se poate vizualiza aici.