Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a trei posturi temporar vacante de asistent medical generalist, se poate vizualiza aici.