Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a 3 (trei) posturi vacante de asistent medical specialitatea radiologie – Compartiment radiologie intervenționlă, se poate vizualiza aici.