Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a 2 posturi vacante de telefonist – Formația II, se poate vizualiza aici.