Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a 2 (două) posturi vacante de inspector specialitate I la Serviciul resurse umane, se poate vizualiza aici.