Tabelul nominal cu media finală obținută de persoana participantă la concursul de ocupare a 1 post Director medical se poate vizualiza aici.