Anunțul poate fi accesat aici

Metodologia poate fi accesată aici

Fișa postului poate fi accesată aici

Formularul de înscriere poate fi accesat aici

Metodologia privind calculul punctajului poate fi accesată aici

Model CV poate fi accesat aici