REZULTATUL ETAPEI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII DE CATRE CANDIDATI A CONDITIILOR STABILITE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER, POATE FI ACCESAT AICI.