În perioada 2014 – 2024, Ministerul Sănătății implementează proiectul ”Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar” finanțat de către Banca Mondială.
Prin proiect se va construi, în Târgu Mureș, pe o durată de 26 luni, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, o nouă clădire care va fi conectată cu spitalul și se vor reorganiza fluxurilor medicale, ceea ce va duce la o mai bună poziționare și conectare a departamentelor de urgență, terapie intensivă și chirurgie.
Proiectul este implementat de către Ministerul Sănătății prin Unitatea de Management a Proiectului. Unul dintre obiectivele proiectului este acela de a consolida spitalele-cheie care vor deveni coloana vertebrală a rețelei de spitale din România. În proiect se vor construi trei secții de mari arși în Timișoara, București și Târgu Mureș.
În Târgu Mureș noua clădire va fi construită în spatele Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Pentru ca impactul lucrărilor de construcții asupra vieții de zi cu zi a locuitorilor din zonă să fie cât mai mic, prin proiect a fost întocmit un Plan de Management de Mediu și Social, prin care au fost identificate toate aspectele care ar putea avea consecințe negative asupra comunității și activităților obișnuite, asupra traficului și mediului înconjurător etc.
Documentul, Plan de Management de Mediu și Social, a fost întocmit în conformitate cu standardele și politicile Băncii Mondiale – finanțatorul proiectului – și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sănătății (https://www.ms.ro/), secțiunea Informații de interes public, subsecțiunea Noutăți (https://www.ms.ro/noutati/) și pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș (https://www.spitalmures.ro/), secțiunea Anunțuri (https://www.spitalmures.ro/anunturi/) unde sunt prezentate pe larg informațiile referitoare la Proiect.

Persoanele interesate pot transmite și alte propuneri/sugestii pentru îmbunătățirea Planului de Management de Mediu și Social folosind modelul alăturat PMMS către:
1. Ministerul Sănătății, Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale:
● prin poștă la: Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, București
● telefonic: +40 021 312 22 12; +40 021 317 40 08
● prin fax: +40 021 3072 514
● prin e-mail: relatii.publice@ms.ro
● prin predare personală la Registratura Ministerului Sănătății
2. Compartimentul de relații cu publicul al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș comunicare@spitalmures.ro.
3. Caseta de sugestii și reclamații la nivel de site
4. Către inginerul responsabil de supervizarea lucrărilor pentru reclamații înregistrate la șantier.

Planul de Management de Mediu și Social – RO
Planul de Management de Mediu și Social – EN
Formular pentru transmiterea observaţiilor şi sugestiilor pentru PMMS