Pentru eliberarea Certificatului medical privind starea de sănătate (tip A5), de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în care se precizează – candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează, conform Metodologiei pentru desfăşurare a concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020, necesar Dosarului de înscriere a candidatului, solicitanţii au nevoie de următoarele documente:
Adeverinţă de la Medicul de familie;
Fişă de aptitudini eliberată de un cabinet autorizat de Medicina Muncii (indiferent de unde este cabinetul), care să ateste dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;
Copie CI;
Achitarea unei taxe de 10 lei la Secretariatul Policlinicii, camera 4087, în momentul întocmirii certificatului.

Documentele necesare eliberării certificatului tip A5 se vor depune la Secretariatul Policlinicii, camera 4087, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 12.00.
Accesul în Policlinică se va face după efectuarea triajului epidemiologic.

Eliberarea certificatelor tip A5 se va realiza tot la camera 4087, de luni până vineri, în intervalul orar 13.30 – 14.30.

Pentru alte informaţii puteţi suna la numărul de telefon 0372.653.100 interior 346.