Anunțul poate fi accesat aici

Metodologia poate fi accesată aici

Metodologia privind calculul punctajului poate fi accesată aici

Fișa postului pentru postul de medic specialist poate fi accesată aici

Fișa postului pentru postul de medic rezident an V poate fi accesată aici

CV poate fi accesat aici

Formularul de înscriere poate fi accesat aici