Anuntul privind ocuparea unui post vacant de operator calculator la Birou Informatica poate fi accesat aici.
Metodologia privind ocuparea unui post vacant de operator calculator la Birou Informatica poate fi accesata aici.
Fisa de post pentru operator calculator poate fi accesata aici.